Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Toruniu - Regulamin VI Toruńskiej Olimpiady 13. 05. 2017

Menu
Loading…
  • 0
  • 1

Regulamin VI Toruńskiej Olimpiady 13. 05. 2017

сайты ярославля - Каталог сайтов

Regulamin

VI Toruńskiej Olimpiady Osób Niepełnosprawnych

TERMIN 13.05.2017

MIEJSCE

OBIEKTY SPORTOWO REKREACYJNE MOSiR,-

CENTRUM ROZRYWKOWE LUCKY STAR – KRĘGLE I BILARD – Centrum Handlowe Plaza

CENTRUM WSPINACZKOWE GATO – WSPINACZKA ( Budynek obok Lodowiska Tor-Tor)

ORGANIZATORZY

STOWARZYSZENIE OGNISKO SPORTU NIEPEŁNOSPRAWNYCH ALFA SPORT,

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI,

WSPÓŁORGANIZATORZY

FUNDACJA ŚWIATŁO, TKKF (Oddział Toruń)

WTZ ARKADIA,STOWARZYSZENIE JESTEM,FUNDACJA KONSULTINGU I REHABILITACJI,TORUŃSKIE STOWARZYSZENIE WSPÓŁPRACA,FUNDACJA DUCHA

WSPIERAJĄ

URZĄD MIASTA TORUNIA, URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO POMORSKIEGO,

ZAPISY I ZASADY PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ

Termin przesyłania zgłoszeń upływa w dniu 10.05.2017. Po tym terminie żadne zgłoszenia nie będą przyjmowane.

Zgłoszenia przyjmowane są w formie elektronicznej na stronie www.mosir.torun.pl/sportniepelnosprawnych

Uwaga!

W przypadku niepełnego uzupełnienia formularza nie zostanie on przyjęty

Z powodu różnych lokalizacji dyscyplin jednoczesny wybór tych konkurencji jest niemożliwy

PŁYWANIE i KRĘGLE; PIŁKA NOŻNA KRĘGLE i PŁYWANIE

PLANOWY ODJAZD AUTOBUSÓW GODZ. 12.30 STADION MIEJSKI

PLANOWANE DYSCYPLINY

Lekkoaatletyka – Stadion Miejski (10.30-14.30)

BIEGI

60 Metrów ( Klasy I-III)

100 Metrów

400 Metrów

800 Metrów

Wózki inwalidzkie ze startu wspólnego- próba dystansu : 5min

Wózki (klasy I-III- dystans 100m)

W przypadku zgłoszenia do konkurencji biegowych powyżej 8 zawodników odbędą się biegi finałowe

Przykład 2 pierwszych z każdej serii i 4 z najlepszymi czasami

SKOKI

SKOK W DAL (strefa)/3 podejścia

RZUTY

RZUT PIŁKĄ LEKARSKĄ ( 1kg- klasy I-III, 2kg – Klasy IV-VI, pozostali- 3 kg/ 3 podejścia

Technika dowolna

KONKURENCJE STRZELECKIE– Stadion Miejski (10.30-14.00)

Strzał z wiatrówki do celu

WIOŚLARSTWO STACJONARNE- Stadion Miejski (10.30-14.00)

Dystans do przepłynięcia-500m w możliwie jak najkrótszym czasie

ROWERY STACJONARNE- Stadion Miejski (10.30-14.00)

Dystans do pokonania-1km w możliwie jak najkrótszym czasie

PIŁKA NOŻNA – Stadion Miejski ( 12.00-14.00)

szóstki piłkarskie (drużyny)

Zestaw Konkurencji skierowany do tych szczególnie wrażliwych osób, które nie mogą brać udziału w oficjalnych treningach i zawodach Olimpiad Specjalnych ze względu na współistniejącą z niepełnosprawnością intelektualną niepełnosprawnością fizyczną o bardzo szerokim zakresie. - Stadion Miejski (10.30-14.30)

BOULE- Stadion Miejski (10.30-14.00)

NORDIC WALKING- Stadion Miejski (10.30-14.00)

Dystans 2x 400m (2 okrążenia wokół korony stadionu)

TENIS STOŁOWY (TURNIEJ - Lodowisko Tor-Tor (10.30-14.00)

Gra do 11 pkt grupy zgodnie z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności I gr, II gr. III gr.

System pucharowy

KONKURENCJE SIŁOWE- Lodowisko Tor-Tor (siłownia) (10.30-14.00)

Wyciskanie sztangi leżąc (3 podejścia)

WSPINACZKA- Centrum Wspinaczkowe Gato (10.30-14.00)

PŁYWANIE – Miniaquapark ul. Hallera 79 (13.00 – 14.30)

Dystans 12m- styl dowolny

Dystans 25m-styl dowolny Podział uczestników na: 1 grupa startujących ze słupka, 2 grupa bezpośrednio w wodzie

Dystans 50m-styl dowolny

Zabawy w wodzie

pływanie z deską (Dystans: 12m, 25m, 50m)

Pływanie z makaronem ( Dystans: 12,25m,50m)

Wyławianie krążków na czas

KRĘGLE – Centrum Handlowe Plaza (od godz.13.00 – 15.00)

Ilość uczestników ograniczona- max 72 osoby ( 1 tor-max 6 uczestników, w tym jeden tor przeznaczony jest dla osób na wózkach inwalidzkich, 1 gra)

BILARD- Centrum Handlowe Plaza od godz.(13.00 – 15.00)

Od godz. 14.30 Pierwsze dekoracje zwycięzców i biesiadna zabawa

Od godz.15.30 do 17.00 Koncert zespołu PARALIŻ BAND ( Błonia Nadwiślańskie)

V. UCZESTNICTWO

W SzóstejToruńskiej Olimpiadzie Osób Niepełnosprawnych prawo startu mają:

Osoby niepełnosprawne bez względu na wiek, płeć, stopień i rodzaj niepełnosprawności

Rozgrywki prowadzone będą z podziałem na stopień i rodzaj niepełnosprawności zgodnie z orzeczeniem lekarskim

Podziałem na wiek, płeć, stopień i rodzaj niepełnosprawności

sprawne i niesprawne ruchowo poruszające się wózkiem inwalidzkim, o kulach)

niepełnosprawne intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym

o niepełnosprawności sprzężonej ruchowej i intelektualnej

Osoby, które do dnia 12 maja 2017 nie ukończą 18 roku życia zobowiązane są do posiadania pisemnej zgody opiekunów prawnych na uczestnictwo.

Liczba uczestników danej dyscypliny jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Obowiązują trzy rodzaje kart zgłoszenia ;

zgłoszenie indywidualne,

zbiorowe dla fundacji stowarzyszeń, szkół, placówek opiekuńczo wychowawczych oraz zakładów zatrudniających osoby niepełnosprawne

drużynowe wypełniają szóstki piłkarski
Prosimy o dokładne sprecyzowanie stopnia i rodzaju niepełnosprawności oraz wieku

Przykład Seweryn Smorga, lat 30, I grupa inwalidzka, znaczny stopień niepełnosprawności, 4 kończynowe mózgowe porażenie dziecięce, poruszający się o kulach

KLASYFIKACJE

1. W zależności od konkurencji i ilości zgłoszeń prowadzone będą odrębne klasyfikacje z podziałem na kobiety i mężczyzn, dziewcząt i chłopców według poniżej podanych kategorii

klasy I-III

klasy IV-VI

14-16

17-30

31-50

50 +